Molntjänster finns oftast i bakgrunden när människor och verksamheter konsumerar innehåll och data. Det kan gälla allt från individuella användare som sträcktittar på Over-the-Top-video till storföretag som installerar programvara som en tjänst. Nu kommer en hel generation med rena molnapplikationer inom exempelvis underhållning, detaljhandel, tillverkning och bilindustrin. Dessa kommer i många fall att kräva mer datorkraft och vara latenskänsligare. De traditionella centraliserade molnarkitekturerna kommer inte att klara kraven på Quality of Experience för dessa applikationer. Istället krävs en mer dynamisk och distribuerad molnmodell. Det kommer att leda till att datorkraften och lagringen behöver flytta närmare nätverkskanten, där ju innehållet genereras och konsumeras. Det är detta som kallas Edge Cloud. Den här artikeln handlar om vad som driver utvecklingen mot Edge Computing och vad den kommer att innebära. Vi visar också hur Cienas Adaptive Network kan utgöra ett effektivt ramverk när man rör sig mot en distribuerad Edge Cloud-arkitektur.