När små och medelstora företag växer är en stark och pålitlig internetuppkoppling helt avgörande. Den måste ha företagsklass, vara blixtsnabb och säker, och möta både dagens och morgondagens behov.  

Företag behöver så mycket mer än bara uppkoppling. Därför har Ciena utvecklat en kostnadseffektiv Passive Optical Network (PON) 10G-lösning, som gör att nätverksoperatörerna kan erbjuda en bättre kundupplevelse. Det gör att de kan sticka ut på en konkurrensutsatt marknad. Ciena erbjuder nätverksoperatörer bättre kontroll och fler valmöjligheter, genom ett brett urval av ändamålsenliga stationära PON-enheter och flexibla, inpluggningsbara enheter. Vår enkla lösning för små och medelstora företag möjliggör dedikerade och delade fiberuppkopplingar på gemensam plattform.

Cienas 10G PON-lösning växer

Den 26 februari introducerade vi vår symmetriska 10G/10G XGS-PON-lösning. Den inkluderar vår lilla flexibla och inpluggningsbara 10G PON Optical Line Terminal (OLT). Nu lanserar vi vår utbyggda 10G PON-lösning med företagsklassade enheter. Den innehåller flexibla och inpluggningsbara ONT/ONU (Optical Network Terminal/Optical Network Unit) och två stationära modeller (3801 och 3802) för symmetrisk 10G/10G, plus vår PON OAM-programvara (Operations, Administration and Maintenance).   

Produkter+i+Cienas+10G+PON+lösning

Cienas 10G PON-lösning

Inpluggningsbar XGS-PON ONT/ONU

Ciena lanserar en ny inpluggningsbar nätverkslösning som är skräddarsydd för att hantera nästa generations kabeloperatörsaccess och konkurrenskraftig metroaccess för en maximal ROI. Lösningen kommer att hjälpa nätverksoperatörerna att möta kundernas krav i nätverkskanten.

Inpluggningbar+XGS-PON+ONT+ONU+produktbildCienas inpluggningsbara 10G PON ONT/ONU med utökat temperaturomfång möjliggör flexibel, öppen installation i Cienas stora, funktionsrika paketmiljö (med paketnätverksplattformarna i 3920-familjen), så att små och medelstora företag kan dra nytta av möjligheterna med 10G PON. 

Nätverkskanten blir allt viktigare för koppling, databearbetning och lagring och nätverksleverantörerna bygger allt färre separata, fristående nätverk.

Cienas Universal Edge 10G PON-infrastruktur för access och aggregering förenklar driften genom att man slipper äga och sköta lika många plattformar, och du minskar också el- och utrymmesbehovet. Detta resulterar i att det går snabbare att införa ny teknik och tjänsterna blir också snabbare. Det kostar mindre att äga utrustningen och sammantaget förbättrar detta upplevelsen för kunderna och de fortsätter att vara trogna.

Stationära XGS-PON

Ciena lanserar de två stationära enheterna 3801 och 3802 för ITU-T G.9807.1 XGS-PON, så att nätverksoperatörerna bättre kan tillgodose kundernas behov på plats.  Den stationära 3801 XGS-PON stödjer Edge-nätverkskopplingar på 1 GbE medan 3802 stödjer 10 GbE.

PON+kompatibel+stationär+produktCienas 3801 och 3802 möjliggör flexibel och öppen anslutning till Cienas 10G PON-lösning, för att ta vara på viktiga affärstillfällen när det gäller 10G PON för små och medelstora företag. 3801 klarar metroaccess till en låg kostnad, så att man kan maximera ROI, medan 3802 klarar mer avancerade applikationer där tid och kapacitet är centralt.

Med hjälp av antingen 3801 eller 3802, våra stationära enheter av företagsklass, blir det enklare för nätverksoperatörer att rulla ut tjänster, upprätthålla prestandan och de kan dessutom tjäna pengar snabbare.

PON OAM

Att planera, driftsätta infrastruktur, leverera tjänsterna och se till att de fungerar kan vara komplext i ett PON. Särskilt då nätverken bara växer för att tillgodose behoven hos en värld som skriker efter bandbredd. Från OLT:s till ONU:s och allt som hör till PON Cienas PON OAM-programvara gör det enklare att sköta nätverket och tjänsterna Det är kostnadseffektivt att köra PON OAM på en extern x86-server eller internt på vår universella aggregeringsplattform med Cienas Adaptive IPTM.  

PON+OAM+ONU+styrning+skärmbild

Styrning av PON OAM ONU

Cienas 10G PON-lösning stöder också interoperabilitet mellan flera aktörer och ONU-integrering från tredje part. Man slipper alltså vara låst till en enda leverantör och det finns stöd för både ONU Management Control Interface (OMCI) och Ethernet OAM inombandsstyrning. Med en mer omfattande operatörsklassad OAM&P-programvara kan operatörerna lagra konfigurationer, tillhandahålla PM-datainsamling, felövervaka och hantera firmware-avbilder.

PON OAM:s operatörsklassade styrning och kontroll stöder nordgående IP Application Programming Interface (API) för gNMI, NETCONF/YANG och strömningstelemetri över Secure Shell (SSH). Konfigurering och övervakning kan också skötas med hjälp av Cienas Manage, Control and Plan (MCP) eller inbäddad WebGUI.

Ett enklare PON

Cienas 10G PON-lösning möjliggör flexibla och öppna installationer i vår stora och funktionsrika paketnätverksportfölj. Nu behövs inga PON-chassin, utan nätverksoperatörer kan få ett modernt nätverk med fler möjligheter tack vare Cienas aggregeringsplattform, som stöder PON, IP och Ethernet-tjänster i samverkan. Samtidigt kan de dra nytta av Class of Service (CoS) för tjänster (trafikprioritet) och ONT/ONU trafikstyrning och statistik (assurance).

Tillskottet av 10G PON-kapabla IP- och Ethernet-plattformar ökar operatörens konkurrenskraft. Man gör mer med mindre utrustning, samtidigt som det går snabbare att rulla ut bättre tjänster. Nätverksoperatörer kan förena fiber för olika tjänster och aggregera dessa i en enda enkel, öppen och kostnadseffektiv lösning.

Vill du veta mer om hur du kan bygga bort begränsningar och få ut mer av din nätverkskant idag, fråga oss hur Ciena kan hjälpa till att utveckla ditt paketnätverk.